o nás

Elist Sk

Spoločnosť ELIST SK s.r.o. vznikla 1. septembra 2011 a má celoslovenskú pôsobnosť.Pod spoločným názvom sa stretávajú dve spoločnosti,
ktoré sa jednotlivo podľa požiadaviek klienta zameriavajú na dve najdôležitejšie a najnutnejšie témy všetkých spoločnosti a to administratívu a personalistiku.

 

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Zlatých Moravciach v regióne v ktorom je v súčasnosti dopyt po službách zameraných na komplexné odborné
poradenské služby pre uchádzačov o zamestnanie príprava a poradenstvo.Na strane zamestnávateľov zaznamenávame rastúci záujem o dobre pripravených a cielene
vyberaných pracovníkov do obsadzovaných pracovných pozícií v regiónoch, ktoré sa na Slovensku najdynamickejšie rozvíjajú (Bratislava, Nitra, Zvolen, Košice a i.).
Poskytované služby propagujeme najmä cielenou inzerciou v regiónoch a spoluprácou s regionálnymi partnermi. Na trhu sa snažíme presadiť kvalitnými službami,
čo sa prejavuje najmä opakujúcou sa spoluprácou, zákazkami a odporučeniami pre nových zákazníkov a ich objednávkami,
čo je dôkazom úspešnosti a plnenia marketingových cieľov spoločnosti.

 

ELIST SK s.r.o.Jej činnosť je zameraná najmä na administratívne služby, spracovanie a archivácie dokumentov , vybavovanie objednávok, evidenciu a zasielanie tlačovín,
zabezpečovanie inzercie spracovanie prezentácií, podľa pokynov prenájom a príprava rokovacích priestorov a spoluprácu s partnermi v regiónoch ELIST Consulting s.r.o.
odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a personalistiku, s tým súvisiace reklamné a marketingové služby a vzdelávacie aktivity.
Vedenie agendy súvisiacej s realizovanými výberovými konaniami a školeniami, spravovanie elektronického evidenčného systému, evidencia objednávok, spracovanie
a archivácia dokumentov, administratívnu kontrolu správnosti údajov, triedenie a evidovanie zmlúv.

 
 

Tím

Ing. Elena Žilovcová
Ing. Elena Žilovcová
Konateľ spoločnosti

0903 559 225, elistsk@elistsk.sk

Mgr. Renáta Ondrejková
Mgr. Renáta Ondrejková
Odborný asistent

0911 559 225, info@elistsk.sk

 

služby

Elist Sk

service-1

 

Administratíva

Vedenie dokumentácie súvisiacej s prevádzkou firmy
Vybavovanie korešpondencie firmy súvisiacej s výkonom jej činnosti
Vedenie dokumentácie a evidencie bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou firmy
Zabezpečovanie administratívnych prác súvisiacich s prevádzkou firmy
Príprava dokladov na archiváciu dokumentov firmy
Archivácia úkony spojené s archiváciou

service-2

 

Personalistika

Organizovanie a vedenie náborových a výberových pohovor
Vyhodnotenie a spracovanie podkladov na pohovory
Prezentácia a školenie zamestnancov na realizáciu personálnych pohovorov
Hodnotiace pohovory
Motivácia a vedenie
Lektorská, manažérska a školiaca činnosť

service-3

 

Poradenstvo

Príprava podkladov pre firmu
Príprava materiálov pre mediálnu prezentáciu práce a stanovísk firmy
Prekonzultovanie a pripomienkovanie navrhnutých zmlúv , stretnutie, dojednanie
a prejedanie pripravenie podkladov, vyhotovenie niekoľkých exemplárov

portfólio

Elist Sk

ELIST SK s.r.o.
Jej činnosť je zameraná najmä na administratívne služby, spracovanie a archivácie dokumentov ,vybavovanie
objednávok, evidenciu a zasielanie tlačovín, zabezpečovanie inzercie spracovanie prezentácií, podľa pokynov
prenájom a príprava rokovacích priestorov a spoluprácu s partnermi v regiónoch

kontakt

Elist Sk

Pošlite nám správu

posielam ...

Kontaktné informácie

ELIST SK s.r.o., Továrenská 27, 953 01 Zlaté Moravce | ELIST Consulting s.r.o., Kňažická 7, 95197 Žitavany

Telefón: 0903 559 225, 0911 559 558

Web: www.elistsk.sk